Digitala möten

En del sköt fram teamsatsningar under Covid-pandemins inledning med hopp om att ganska snart kunna genomföra dem. Det skulle ta två år innan pandemin släppte sitt grepp. Mångas upplevelse långt innan dess var att ”nu vi måste göra  något – vi kan inte vänta längre”

Såklart att inte all utveckling kunde skjutas på framtiden. Under pandemin har jag på Virke Management tillsammans med ett härligt utvecklingsinriktat gäng skapat metoder, strukturer och faciliteringsmetoder som är fullt funktionella även i en digital miljö såsom Teams, ZOOM och Skype.

Förväntningar har överträffats både från beställare och deltagare kring vad som faktiskt går att åstadkomma även i ett digitalt möte.

Nu är restriktionerna släppta och många väljer att prioritera fysiska träffar när det gäller utvecklingsprocesser kopplat till team och ledningsgrupper.

Är ni i ett läge där ni av en anledning inte kan eller vill träffas finns kunskapen om hur ett digitalt genomförande kan skapa goda effekter. Hör av dig så berättar jag mera.

Teamutveckla digitalt

Ring eller maila så pratar vi om hur dina behov kan mötas!