Digitala möten

En del sköt fram teamsatsningar i våras med hopp om att kunna genomföra dem efter semestrarna. Det gick – ett tag. Sedan i höstas är det strikta lokala restriktioner. Mångas upplevelse är att ”nu vi måste göra  något – vi kan inte vänta längre”

Såklart att inte all utveckling kan skjutas på framtiden. Under våren, sommaren och hösten 2020 har VIRKE Management tillsammans med ett härligt utvecklingsinriktat gäng skapat metoder, strukturer och faciliteringsmetoder som är fullt funktionella även i en digital miljö såsom Teams, ZOOM och Skype.

Förväntningar har överträffats både från beställare och deltagare kring vad som faktiskt går att åstadkomma även i ett digitalt möte.

Tvekar du om du ska vänta ut pandemin och dess restriktioner eller faktiskt pröva ett digitalt forum? Ring eller maila mig så berättar jag mera och pratar gärna igenom hur dina behov kan mötas.

Teamutveckla digitalt

Ring eller maila så pratar vi om hur dina behov kan mötas!