När något
fungerar
Den känslan

Jag älskar den magiska känslan av att tillhöra en grupp där saker och ting bara händer. Där alla, för uppdragets bästa, tar ansvar, bidrar och medvetet utvecklar både verksamheten och varandra. Jag vill att många fler ska få uppleva det!

Jag som står bakom VIRKE heter Fredrik Björklund. Jag drivs av att skapa känsla och trigga handling som leder till resultat – som dina kunder, medarbetare och ägare är nöjda med.

”Jag valde dig för att du verkligen brydde dig om vår utveckling.”

Medarbetare och kunder
Alla ska känna skillnaden

Grupper och individer skapar och fastnar i kulturer – naturliga sätt att vara och göra saker på. Utveckling bygger på att forma nya kulturer – med bättre och smartare sätt att vara och göra saker på.

För att lyckas behövs ibland en hjälpande hand, en knuff, ett perspektiv, en omstart – en bro av struktur.

Virke finns för att bidra till dessa nya kulturer och strukturer. Målgruppen är ledningsgrupper, arbetsgrupper och ledare.

“Du balanserar mellan att föra framåt i processen, utmanar utan att skapa konflikt och är otroligt lyhörd.”

Bestående förändring
Mätbara resultat

Att skapa relevanta ledningsgrupper, framåtlutade arbetsgrupper och engagerade ledare – det brinner jag för. Det är också det som är kärnan i VIRKE. Grenarna är chefscoaching, konflikthantering och utbildningsinsatser.

Med grund i vetenskap och med många års erfarenhet har jag jobbat i ett team om tre personer, skapat processer och metoder som via vetenskapliga mätningar visar tydliga förbättringar avseende gruppmedlemmars förmåga att bidra till – bättre effektivitet, högre kvalitet och mer välmående som följd. Det gäller i enskilda team och i hela organisationer.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppers uppdrag är komplexa. För att fungera krävs bland annat ett tydligt, känt och erkänt uppdrag samt hög tillit medlemmarna emellan. Smarta sätt att jobba tillsammans och målbilder att jobba mot.

En ledningsgrupp där alla verkligen vill göra lika mycket för helheten som för sitt eget ansvarsområde som chef. Känslan går verkligen att ta på när ledningsgruppen verkligen går från en grupp chefer till en relevant ledningsgrupp med fokus på helhet.

“Det var ingen svår sak att berätta hur nöjda vi är med din insats i vår Ledningsgrupp.”

“Du är irriterande bra på att gång på gång spegla och lägga tillbaka ansvaret på teamet.”

Teamutveckling

Grupper skapar och fastnar i kulturer – naturliga sätt att vara och göra saker på. Utveckling bygger på att forma nya kulturer – med nya, bättre och smartare sätt att vara och göra saker på. För att lyckas behövs ibland en hjälpande hand, en knuff, ett perspektiv, en omstart – en bro av struktur.

Tänk dig känslan när alla i ditt team är framåtlutade och driver både vardagsfrågor och utvecklingsprocesser tillsammans. Där kommunikationen är transparent. Medlemmarna är kreativa och nytänkande. Och som hanterar oliktänkande och eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.

Trots att bara hälften av Sveriges arbetsgrupper fungerar så behöver resan dit varken vara lång eller särskilt tidskrävande. Det har flera kunder bevisat.

Ledarträning

Ledarens roll i ledningsgrupper och arbetsgrupper är central liksom medarbetarnas.
Känslan av att som ledare tagit gruppen till ett samarbetande effektivt och välmående team är go´. Med eller utan hörande teaminsats tränar jag ledare i syfte att bli stärkta i sina roller.

Goda resultat är vardagsmat

Det är i vardagen det händer och det är gruppen och ledaren som ska ha ansvaret. Nycklarna är enkelhet, medvetenhet och uppföljning.

Genom trygga, deltagaraktiva, koncentrerade insatser, löpande digitalt stöd och uppföljning skapas energi och motivation samt medvetenhet för att skapa bestående förändring och utveckling i vardagen.

Metodiken fokuserar på utveckling snarare än på utbildning. Den inkluderar både struktur och kultur, uppgift och relation. Hårt och mjukt med andra ord. Innehållet baseras på vetenskap. Processen på beprövad erfarenhet.

Vetenskapliga effektmätningar visar på tydliga förbättringar avseende gruppmedlemmars förmåga att bidra till – bättre effektivitet, högre kvalitet och mer välmående. Det gäller i enskilda team och i hela organisationer.

“Han är professionell och levererar det han lovar.”

Teamutveckla digitalt?

Ring eller maila så pratar vi om hur dina behov kan mötas!

Här är jag, vilka är ni?

Jag heter Fredrik Björklund.
Jag gillar att utmana team och teammedlemmar, erfarna ledare men även nya teamledare som står inför sina första uppdrag. Genom åren har jag stöttat stora som små organisationer och hjälpt dem nå sin fulla potential genom arbete med team och ledarskap.

Min strävan och fokus är att alltid träna individen och eller teamet att bidra och ta ansvar för sitt gemensamma uppdrag.

  • Jag har en beteendevetarexamen i arbets- och organisationspsykologi
  • Drygt 10 års erfarenhet som konsult
  • Genomfört nära 500 teamutvecklingsinsatser
  • Egen chefs- och ledarerfarenhet
  • Vidareutbildad i grupprocesser, konflikthantering mm
  • Medgrundare och tränare av hundratalet konsulter i en teamutvecklingsmetodik som antagits av organisationer som Skatteverket, ICA, Telia, med flera
  • Medgrundare av Teambook & Mebook (digitalt förändringsstöd)
  • Medgrundare av Teamtrainer

En del vet hur det känns

Livsmedelsverket ökade andelen högpresterande team med 244% på ett år. Detta var ett projekt där Livsmedelsverkets interna HR-konsulter utbildades för att genomföra en stor del av teamutvecklingsinsatserna själva. Utbildningen för HR-konsulterna bestod av en teamfaciliteringsutbildning kompletterad med att HR-konsulterna följde och bistod en erfaren teamkonsult i genomförandet av 3-5 teamutvecklingar.

Teaminsatserna föregicks av en nulägesmätningar som identifierade gruppernas utvecklingsmognad. Teamdagarna hade fokus på att grupperna själva fick arbeta fram mål de ville uppnå. Skapa gynnsamma strukturer och spelregler för att så smidigt som möjligt nå uppsatta mål. Av detta skapades en handlingsplan som sedan följdes upp i Teambook.

Öresundskraft nådde, efter en medveten teamsatsning, bättre resultat inom alla led: finansiellt, kund, process- och lärandeperspektiv. Dessutom ökade medarbetarnas flexibilitet och öppenhet för förändring. Man gick från att 61% av arbetsgrupperna befann sig i en ickeproduktiv utvecklingsfas till att ett år senare ha 88% av sina arbetsgrupper i utvecklingsfaser som beskrivs som produktiva och välfungerade.

image_05

Ryktet spred sig från Öresundskraft till Helsingborgshem. Helsingborgshem hade en snarlik utveckling som den på Öresundskraft. Den kommunala fastighetsbolaget gick inom loppet av knappt två år från 49% ickeproduktiva grupper till 93% produktiva och välfungerande grupper.