Utvecklar grupper, team och ledare
Går från teori till praktik
Ger resultat

Uttrycket ”det sitter i väggarna”, har du hört. Ofta syftar det på något som behöver förändras i ett företag eller en organisation för att nå bättre resultat. Och med rätt metodik och konkreta verktyg i arbetsvardagen, så är det enklare än du tror.

Fredrik Björklund, som står bakom managementföretaget Virke, har genom många års erfarenhet hittat modeller för team- och ledarutveckling som skapar bestående förändring – och ger mätbara resultat, både företagskulturella och ekonomiska.

Vadå Virke tänker du? Jo. Som i ett levande byggmaterial. Som bygger bättre team, ledare och individer.

”Fredrik på Virke har en bra relation med sina kunder och bryr sig verkligen om att få dem att växa.”

Nycklarna till ett fungerande team

Ett team, alltså ett lag, behöver struktur, ansvar och balans mellan effektivitet, kvalitet och välmående för att nå hela vägen. Precis de nycklar som Virke ger dig för att låsa upp till synes låsta dörrar i arbetsvardagen.

Virke ger företagets team och ledare de förutsättningar som krävs för att fungera bättre och få till bestående förändringar. Där individer och gruppen blir mer självgående och beslutande i processen – och dessutom når önskat resultatet snabbare.

Med Virke får du en managementkonsult som ser vilka åtgärder som behövs och någon som både vågar och vill utmana normerna i ditt företag eller din organisation.

Av Virke får du digitala stödsystem som hjälper medarbetarna att ta med sig det som beslutas i förändringsarbetet och, på ett enkelt sätt, implementera det i sin vardag.

“Han är professionell och levererar det han lovar.”

Olika utmaningar
Samma verktyg

Ledningsgruppsutveckling, Teamutveckling, Ledarträning eller Organisationsutveckling. Virke tar sig an samtliga uppdrag och använder i grunden samma metoder och verktyg. Men naturligtvis finns skillnader.

Att arbeta som ledningsgrupp är ofta krävande. Ledningsgruppsutvecklingen fokuserar på att hitta deltagarnas engagemang när uppdraget ska konkurrera med det ”vanliga chefsjobbet” eller specialistrollen. Det handlar om att ta helhetsansvar för organisationens viktigaste frågor och skapa strukturer för LG-arbetet.

En annan sak som skiljer teamprocessen från ledningsgruppsprocessen är fokuset på att skapa förståelse för vad LG-medlemsskapet innebär. Att det innebär betydligt mer än att företräda sin del av verksamheten.
Det handlar om att identifiera vilken typ av ledningsgrupp företaget eller organisation faktiskt behöver. Det kan ju vara allt från en grupp chefer som rapporterar till VD eller så jobbar LG som ett team och sätter gemensamma mål. Jobbar strategiskt och har fokus på övergripande centrala utvecklingsfrågor.

I övrigt handlar LG-processen precis som teamprocessen om att definiera mål för LG. Skapa arbetsformer/strukturer för att arbetet i gruppen ska flyta så smidigt som möjligt samt sätta upp regler om hur de ska spela tillsammans. OCH det viktigaste av allt – att gå från snack till verkstad.

“Fredrik värdesätter transparens och är tydlig med de förändringar som måste genomföras.”

Smart process för effektiva resultat

Virke arbetar utifrån en vetenskapligt baserad process som möjliggör förändringskultur på kort tid. Genom intensiva möten och löpande digitalt stöd genomförs förändringarna främst i medarbetarnas vardag – inte i konferensrummet.

Så här går det generellt till: Deltagarna svarar på en webbaserad enkät för att kartlägga vart gruppen befinner sig i sin utveckling och vilka faktorer som är viktiga att arbeta med. Sedan genomförs en teamdag som resulterar i gemensamma målbilder, strukturer, regler och inte minst en lust att genomföra förändringar. För att hålla fast vid det som beslutats får teamet hjälp av ett unikt, digitalt stödsystem – Teambook – som påminner, ger uppgifter och uppmuntrar. Efter 4–6 månader görs en ny mätning och därefter utvärderas förändringsarbetet.

“Virke tror på att åstadkomma resultat som både är hårda (målbaserade) och mjuka (företagskulturella).”

På besök i verkligheten
Kundcase Öresundskraft

Öresundskraft AB valde att arbeta utifrån GDQ, ett vetenskapligt mätverktyg, för att kartlägga effektiviteten i arbetsgrupperna. Alla grupper fick en dags teamutveckling där gruppens målsättningar tydliggjordes. Därefter fick deltagarna jobba med Teambook för uppföljning och stöttning i förändringsarbetet. Resultatet var slående. Genom att jämföra nyckeltalen över tid mot liknande företag i branschen nådde Öresundskraft bättre resultat inom alla led: finansiellt, kund, process- och lärandeperspektiv. Dessutom ökade medarbetarnas flexibilitet och öppenhet för förändring.

Fler nöjda kunder:
Skatteverket
Helsingsborgshem
Vellinge Kommun
Frank Dandy
Orkla foods

När något fungerar
Den känslan

Jag heter Fredrik Björklund och driver managementföretaget Virke. Redan i unga år fascinerades jag av den härliga känslan att ingå i ett väl fungerande team. Vad var det som gjorde att en grupp människor fungerade bättre än en annan? Den frågan fick mig i vuxen ålder att börja studera beteendevetenskap. Efter många år av ledarerfarenhet inom Kustbevakningen började jag jobba med ledarutveckling, grupp- och ledningsgruppsutveckling.

Jag har också vidareutbildat mig inom grupp/team, ledarskap, förhandling och konfliktlösning, samt har stor erfarenhet av utvecklingsprocesser direkt mot kund och har även utbildat andra konsulter. De digitala förändringsverktygen Teambook och Mebook, som jag och många andra använder, har jag själv varit med och utvecklat.

Mitt mål med Virke är att göra skillnad i organisationer och team, med tydliga affärsmål i grunden. Och få alla att uppleva den där härliga känslan av att vara en del av ett team som fungerar!